ഓര്‍മ്മക്കായി വളര്‍ത്താന്‍ പറ്റിയ ചെടി

85

പാവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇടക്കാലംകൊണ്ട് സമ്പന്നനായിത്തീര്‍ന്ന് ഒരു വന്‍ വ്യവസായി ഒരിക്കല്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലിങ്കണെ ചെന്നുകണ്ടു. അതിവിശിഷ്ടമായ പൂ വിരിയുന്ന ഒരു ചെടിയുമായാണ് അദേഹം ചെന്നത്. കുശലാന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കും ലഘുഭക്ഷണത്തിനുംശേഷം ചെടിയെക്കുറിച്ചായി സംസാരം.
”ഇതിനെന്തു വളമാണു നല്‌കേണ്ടത്?” ലിങ്കണ്‍ ചോദിച്ചു.
”ഓ… പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനുവേണ്ടി വളമൊന്നും നല്‌കേണ്ടതില്ല. മറ്റു ചെടികള്‍ക്കിടുന്ന വളം ഇതു വലിച്ചെടുത്തുകൊള്ളും” വ്യവസായി പറഞ്ഞു. ”ഓഹോ! എങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും താങ്കളുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാനിതു വളര്‍ത്തും…” തന്റെ ചൂഷണസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് തനിക്കിട്ടൊന്ന് ‘പ്രയോഗിച്ച’താണെന്നു വ്യവസായിക്ക് പിടികിട്ടി. അയാള്‍ ഉടന്‍തന്നെ തന്ത്രപരമായി സ്ഥലം കാലിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.