പോളി’ടെക്‌നിക്’

47

പോളിയെ ഇന്ന് തൃശൂരുകാർക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. റോഡ് അപകടങ്ങളുണ്ടായാൽ ആദ്യം മിക്കവരും വിളിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെയാകാം.  കഴിഞ്ഞ രണ്ടരപതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പോളിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്  അത്ര നിസാര കാര്യമല്ലല്ലോ…

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ…..

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.