അന്നൊരു മഴക്കാലത്ത്

സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിതം പ്രകാശമാനമാക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപാറ ബിജുവിന്റെ ജീവിതം. ഊർജസ്വലനായി ഓടിനടന്ന ബിജു  ചക്രക്കസേരയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ടും ഒരുപാട് കരങ്ങൾ ഇന്നും  അയാളെ ചേർത്ത്…

പോളി’ടെക്‌നിക്’

പോളിയെ ഇന്ന് തൃശൂരുകാർക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. റോഡ് അപകടങ്ങളുണ്ടായാൽ ആദ്യം മിക്കവരും വിളിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെയാകാം.  കഴിഞ്ഞ രണ്ടരപതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പോളിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്  അത്ര…

കരുണാകരാദി കഷായങ്ങൾ

1991 ൽ കെ.കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം. കോൺഗ്രസിൽ  ഗ്രൂപ്പു പോരാട്ടങ്ങളുടെ കാലം കൂടിയായിരുന്നു. പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ യോഗം നടക്കുകയാണ.് ലീഡറെ വിമർശിക്കാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുമായി വന്ന ഒരു എം.എൽ.എക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ യോഗം…