ഇങ്ങനെയൊരു കുടുംബം നമുക്കിടയിലുണ്ട്

33

ഇത്ര വലിയൊരു സങ്കടകഥ ഒരിടത്തും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. മക്കളുടെ രോഗം മൂലം ഒരു കുടുംബം തടവുകാരെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പലകുറി അപഹാസ്യരായിട്ടും തെല്ലും മനസിടറാതെ മക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ചൊരു അനുഭവം നാം സിനിമയിലോ കഥകളിലോ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഈ കുടുംബം പറയുന്നു, ലൈഫ് ഈസ്  ബ്യൂട്ടിഫുൾ…കൂടുതൽ വായിക്കാൻ…..

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.