കടലിലെ പശു

41

പണ്ടത്തെ നാവികരെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ടായിരുന്നു- കടലില്‍ പാതി മനുഷ്യനും പാതി മത്സ്യവുമായ മത്സ്യകന്യക. എന്നാല്‍ ആ വിചിത്രജീവി ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂഗോങ് അഥവാ കടല്‍പ്പശു എന്ന പേരിലാണ്. ഇന്തോ- പസഫിക് സമുദ്രഭാഗങ്ങളില്‍ ഡ്യൂഗോങ്ങുകളെ കണ്ടുവരുന്നു. ഇതൊരു മത്സ്യമല്ല. കടല്‍സസ്തനിയാണ്.

ശ്വാസമെടുക്കാന്‍ ഇവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനു മുകളില്‍ വരണം. കരയിലെ ഒത്ത പശുവിന്റെ വലിപ്പം. പശുവിനെപ്പോലെ ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയന്‍.പ്രധാന ഭക്ഷണം കടലിലെ പുല്ലും മറ്റു സസ്യങ്ങളും. മിനുമിനുത്ത ശരീരം. കൈകള്‍പോലെ ചെറിയ രണ്ട് തുഴകള്‍(flippers). വീതിയുള്ള പരന്ന വാല്. ദൂരെനിന്നു കണ്ടാല്‍ ശരിക്കും മത്സ്യകന്യകയെപ്പോലെ. ആയുസ്സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇവ ഏതാണ്ട് മനുഷ്യനൊപ്പമെത്തും. 70 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ ഡ്യൂഗോങ്ങിനെ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

JOIN OUR TEAM
We bring to you the news on human goodness around the world. Stay updated with us to create a new world that celebrates the human goodness.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
Leave a comment