അണ്ണാന് അപാരമായ മെമ്മറി

കാഴ്ച്ചയിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും അണ്ണാൻ ഓർമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ വലുതാണ്

51

അണ്ണാന്‍കുഞ്ഞും തന്നാലായത്’എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാല്‍, അണ്ണാന്‍കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെയങ്ങോട്ട് ചെറുതായി കാണാന്‍ വരട്ടെ. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് അണ്ണാന് പ്രോബ്‌ളം സോള്‍വിംഗ് ടെക്‌നിക്കുകള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ കഴിയുമത്രേ. ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പുതിയ ട്രിക്കുകളായി മാറ്റുവാനും നന്നായി അറിയാം.

ബ്രിട്ടനിലെ എക്‌സ്റ്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അണ്ണാന്റെ അപാരമായ മെമ്മറിയും ട്രിക്കുകള്‍ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി പ്രേയാഗിക്കുവാനുമുളള സ്വതഃസിദ്ധമായ കഴിവും കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ട്രിക്കുപോലും ഓര്‍മിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ അണ്ണാന് കഴിയും. മാത്രമല്ല, അതിനെ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും അവ തെളിയിച്ചു. ആ കഴിവുകൊണ്ടാണത്രെ, അണ്ണാന്മാര്‍ക്ക് നഗരങ്ങളില്‍ പോലും ജീവിച്ചുപോകാന്‍ കഴിയുന്നതെന്ന് എക്‌സ്റ്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ആനിമല്‍ ബിഹേവിയര്‍ ടീം നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കിയത്.

JOIN OUR TEAM
We bring to you the news on human goodness around the world. Stay updated with us to create a new world that celebrates the human goodness.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
Leave a comment