സ്‌നേഹകവചം തീര്‍ക്കാം

ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്

67

ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി ഒരിക്കല്‍ ഒരു മാവിന്‍തോട്ടത്തില്‍ ചെന്നു. ആ തോട്ടത്തിലെ മാങ്ങയെല്ലാം കണ്ടപ്പോള്‍ അദ്ദേഹ ത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി. തോട്ടക്കാരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: ഇത്ര നല്ല നിറവും ഗുണവുമുള്ള മാങ്ങ നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു? അവര്‍ പറഞ്ഞു: മാങ്ങാഅണ്ടിയില്‍ നിന്നും മാവു മുളയെടുക്കുന്ന ദിവസം മുതല്‍ ഞങ്ങളതിനെ കൃമികീടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു.എങ്ങനെ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചാണോ? ഗുരുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവര്‍ പറഞ്ഞു, കീടനാശിനിയോ? അത് കീടത്തേക്കാള്‍ അപകടമാണ്. പകരം ഞങ്ങളുടെ മാവുകളെ ഞങ്ങള്‍ സ്‌നേഹവും ശ്രദ്ധയും കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിച്ചാണ് വളര്‍ത്തുന്നത്.

ഗുരു ആത്മഗതം ചെയ്തു. മാങ്ങകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു പോലെ തന്നെ. കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇതുപോലെ സ്‌നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധയോടെ വളര്‍ത്തണം. മാതാപിതാക്കളും അദ്ധ്യാപകരും തോട്ടപ്പണിക്കാരെപോലെയാകണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാങ്ങകള്‍ നോക്കിയാല്‍ 90% വും പുഴുക്കുത്തേല്‍ക്കുന്നവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്‌കൂളുകളുടെയും അവസ്ഥ. നിറയെ കുട്ടികള്‍. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗവും പുഴുക്കുത്തേറ്റവരും ഫലം തരാത്തവരുമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുളയിലെ തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയും വാക്കിന്റെ മാധുര്യവും സ്വഭാവത്തിന്റെ ശാലീനതയും സ്‌നേഹത്തോടെ പരിശീലിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാം.

JOIN OUR TEAM
We bring to you the news on human goodness around the world. Stay updated with us to create a new world that celebrates the human goodness.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.

You might also like